cultuurZIEN


cursus Kampen in Oorlog 02 tot en met 30 september 2020:

 

In haar lange geschiedenis is Kampen vaak betrokken geweest bij oorlogen. Wat hebben deze oorlogen voor de stad en haar inwoners betekend? Zijn er nog sporen te vinden van oorlogen? Rond het thema oorlog organiseert cultuurZIEN een cursus op 5 woensdagavonden. 

1. woensdag 02 september: stadswandeling ''Joods leven in Kampen''

Een stadswandeling over een volledig verdwenen onderdeel van de Kamper cultuur. De wandeling vertelt het verhaal vanaf de terugkeer van joodse handelaren op uitnodiging van het stadsbestuur eind 16e eeuw tot het afvoeren van de laatste tientallen joodse Kampenaren in de 20e eeuw. Startpunt is: MUntplein t.o. ingang Bovennieuwstraat.

2. woensdag 09 september: fietstocht ''Relicten van voorbije strijd''

Een fietstocht langs overblijfselen van oorlogsvoering in het verleden. Het Kamper station werd in de 19e eeuw gebouwd op de restanten van een 16e eeuwse schans voor de stadsbrug. Vanaf deze schans voert de fietstocht langs de stadsmuur met torens, bolwerken en het oude schootsveld van de stad aan de landzijde. Het gaat over  monniken, wolfskuilen en kanonnen. Uit modernere tijd dateren kazernes en een enkele kazemat.

3. woensdag 16 september: lezing ''Vrouwen in verzet''

Geschiedenis, zeker die over oorlogen, gaat bijna altijd alleen over mannen. Vijfenzeventig jaar na de laatste oorlog in Nederland is het tijd de aandacht te vestigen op de rol van vrouwen tijdens gewapende conflicten in Kampen en de regio.

4. woensdag 23 september: lezing Kampen vestingstad
Kampen ligt aan de monding van de IJssel en heeft een stadsbrug over de rivier. Dit betekende in tijden van oorlog een strategische ligging. In de stad waren daarom eeuwenlang enkele garnizoenen aanwezig. Ook moesten de vestingwerken goed worden onderhouden.

5. woensdag 30 september: lezing Kampen in oorlog

Een overzicht van oorlogen waarbij Kampen betrokken was, laat zien hoe de schaal van de oorlogen door de eeuwen heen groter werd. Ook is er aandacht voor de gevolgen van de oorlogen voor de stad en haar inwoners.

Inschrijven voor deelname aan de gehele cursus of per avond kan tot en met 26 augustus 2020 via kunst@cultuurzien.nl of bel met (038)331 10 24. De deelnamekosten per avond bedragen € 25, – p.p., voor de gehele cursus van 5 avonden € 100, – p.p.. Maximaal 15 deelnemers per avond, er zijn per avond nog beperkt plaatsen vrij. De lezingen worden gehouden in buurthuiskamer 't Brieschend Peerd, Buitennieuwstraat 17, Kampen. Tijd 19.30 - 22.00 uur.