05-07-2019 | 09:39 uur

Doorzomeren 2019: een serie zomerse wandelingen door Kampen

2) Begraven in Kampen

Schertsend wordt wel gezegd dat wie in de Kamper binnenstad een schop in de grond steekt stuit op grafkisten. Tijdens de stadswandeling wordt onderzocht in hoeverre dit klopt. Waar werd in het verleden begraven in Kampen? 

data: vr. 9 aug. om 19.30 uur en en zo. 11 aug. om 14.00 uur

startpunt: plein bij de Buitenkerk

kosten: bedragen € 7, 50 p.p., maximaal 15 deelnemers

Zeker zijn van deelname? Vooraf aanmelden voor deelname kan via kunst@cultuurzien.nl of bel met 038 331 10 24

3) Plekken van plezier

data: vr. 6 sept., 19.30 uur en zo. 8 sept. 14.00 uur

1) Avercampwandeling

data: vr. 12 juli om 19.30 uur en zo. 14 juli om 14.00 uur

26-07-2019 | 09:45 uur

woensdag 02 oktober 2019

lezing: Mechteld & Egbert, Janneke & Adam, Leentje & Thijs

Uit de lange geschiedenis van Kampen selecteerde cultuurZIEN enkele sterke vrouwen naast opvallende mannen. Tijdens de lezing maakt men kennis met het adellijke duo Mechteld & Egbert, de ondernemers Janneke & Adam en het criminele stel Leentje en Thijs. Wie waren zij en waarom lieten zij hun sporen na in de Kamper geschiedenis?

Oktober is de Maand van de Geschiedenis. In 2019 is het thema Zij/Hij. Met deze lezing richt cultuurZIEN de aandacht op de wijze waarop in de vroeg-moderne tijd het sociale leven in Kampen functioneerde. Een samenleving waarin vrouwen altijd onder voogdij stonden. Als zij jong waren van hun vader, later van hun man en op oudere leeftijd van een zoon of ander mannelijk familielid. Toch zagen Mechteld, Janneke en Leentje kans om hun eigen weg te gaan.

Wat: lezing Mechteld & Egbert, Janneke & Adam, Leentje & Thijs

wanneer: 2/10

tijd: 19.30 uur

Waar: huis 't Brieschend Peerd, Buitennieuwstraat 17

kosten: € 7, 50 p.p..

27-07-2019 | 09:45 uur

zondag 06 oktober 2019

stadswandeling Zij, en hij dan?

Een stadswandeling langs locaties met boeiende verhalen over de relaties tussen vrouwen en mannen in de Kamper geschiedenis. Jongens kregen een opleiding aan de Latijnse school, maar vrouwen hielden later het bedrijf draaiende als hun man op zakenreis was. Hoe deden zij dat? En hoe hield een vrouw zich staande, als er geen man (meer) was?

Oktober is de Maand van de Geschiedenis. In 2019 is het thema Zij/Hij. Met deze stadswandeling richt cultuurZIEN de aandacht op de wijze waarop in de vroeg-moderne tijd het sociale leven in Kampen functioneerde. Een samenleving waarin vrouwen altijd onder voogdij stonden. Als zij jong waren van hun vader, later van hun man en op oudere leeftijd van een zoon of ander mannelijk familielid. Toch konden sommige vrouwen redelijk zelfstandig functioneren.

Wat: stadswandeling Zij, en hij dan?

wanneer: 6/10

tijd: 14.00 uur

startpunt: De Botermarkt

kosten: € 7, 50 p.p..

28-07-2019 | 09:50 uur

jan191De Leeuw is los, digitaal geschiedenisspel

Op een voor cultuurZIEN gunstig moment komt de digitale versie van het geschiedenisspel ''De leeuw is los'' in het voorjaar van 2019 voor iedereen beschikbaar.

Op basis van het uitzonderlijke verhaal over Kampen en haar leeuwen bedacht en maakte Carin Koopman in 2003 een geschiedenisproject voor iedereen vanaf 8 jaar. In januari 2019 komt cultuurZIEN met de digitale versie van dit project, waarin een extra spannende leeuwenjacht is opgenomen. Lees meer onder de button educatie/De leeuw is los

 

29-07-2019 | 09:45 uur

zaterdag 26 oktober

''Kampen by night''

Stadswandeling op de overgang naar de wintertijd. Centraal staat ''de donkere kant'' van de stad Kampen. Ondertussen kan er volop genoten worden van monumenten in de binnenstad bij het invallen van de duisternis.

wanneer: zaterdag 26 oktober

tijd: 19.30 uur - ca. 21.00 uur

startpunt: Oude Raadhuisplein

 

 

"zien,

begint met respect voor de ander
voor wat hij maakt
en met de behoefte om mee te leven
zijn werk vragend te benaderen 
zien is een levenshouding 

de rest is plaatjes kijken"

 

Bovenstaande tekst had cultuurZIEN zelf kunnen schrijven, maar Willem Sandberg -de vooruitstrevende en flamboyante directeur van het Stedelijk Museum in Amsterdam (1945-1962)- was ons voor.

Wie met cultuurZIEN op stap gaat of deelneemt aan één van de vele projecten, ervaart het verschil tussen kijken en zien.
In cultuurZIEN werken historici, kunsthistorici en kunstenaars samen en wordt geen kunstmatige grens getrokken tussen (kunst-)geschiedenis en kunst.

Anders geformuleerd: cultuurZIEN combineert inhoudelijke kennis met creativiteit.