26-07-2020 | 09:40 uur

02 tot en met 30 september 2020: cursus Kampen in Oorlog 

4. woensdag 23 september:  lezing "Kampen vestingstad"

De vesting Kampen aan de monding van de IJssel moest eeuwenlang onderhouden worden en er was een garnizoen gelegerd in de stad.

5. woensdag 30 september: lezing "Kampen in oorlog"

Een overzicht van oorlogen waarbij Kampen betrokken was en de gevolgen voor de stad en haar inwoners

Inschrijven voor deelname aan de gehele cursus of per avond kan tot en met 26 augustus 2020 via kunst@cultuurzien.nl of bel met (038)331 10 24. De deelnamekosten per avond bedragen € 25, – p.p., voor de gehele cursus van 5 avonden € 100, – p.p.. Maximaal 15 deelnemers per avond, er zijn nog enkele plekken vrij. Tijd 19.30 - 22.00 uur. Cursuslocatie voor de lezingen is buurthuiskamer 't Brieschend Peerd, Buitennieuwstraat 17, Kampen.

21-09-2020 | 11:10 uur

Maand van de Geschiedenis 2020, thema Oost/West

cultuurZIEN presenteert:

1. website kampentussenoostenwest.nl geeft een veelzijdig beeld van contacten tussen de stad Kampen, Oost en West. De lezer reist mee naar warme oorden als Berbice en Demerarij. Kamper laken vond zij  weg naar Indianen in Noord-Amerika. Van dichter bij kwamen de vele migranten van Duitse komaf, die hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van de stad.

2. stadswandeling Kampen van oost naar west laat de deelnemer kennismaken met het rijke verleden van de handelsstad Kampen. Er wordt gewandeld op zaterdag 10 en zondag 18 oktober, 14.00-ca. 16.30 uur. Startpunt is station Kampen. De deelnamekosten bedragen €7,50 p.p., max. 8 personen. Vooraf aanmelden voor deelname is noodzakelijk en kan via kunst@cultuurzien of (038)331 10 24. 

 

"zien,

begint met respect voor de ander
voor wat hij maakt
en met de behoefte om mee te leven
zijn werk vragend te benaderen 
zien is een levenshouding 

de rest is plaatjes kijken"

 

Bovenstaande tekst had cultuurZIEN zelf kunnen schrijven, maar Willem Sandberg -de vooruitstrevende en flamboyante directeur van het Stedelijk Museum in Amsterdam (1945-1962)- was ons voor.

Wie met cultuurZIEN op stap gaat of deelneemt aan één van de vele projecten, ervaart het verschil tussen kijken en zien.
In cultuurZIEN werken historici, kunsthistorici en kunstenaars samen en wordt geen kunstmatige grens getrokken tussen (kunst-)geschiedenis en kunst.

Anders geformuleerd: cultuurZIEN combineert inhoudelijke kennis met creativiteit.