30-03-2023 | 10:29 uur

Van Maria tot St. Nicolaas, wandelen door middeleeuws Kampen

Op Paasmaandag 10 april ; Startpunt is het plein van de Buitenkerk aan de Kerkstraat; kosten € 10, - p.p.; aanmelden via email: kunst@cultuurzien.nl of bel (038)331 10 24.

Een wandeling door straten, langs gebouwen en poorten van Kampen. Van Maria tot St.Nicolaas toont de stad door de ogen van een middeleeuwse Kampenaar.

 

"zien,

begint met respect voor de ander
voor wat hij maakt
en met de behoefte om mee te leven
zijn werk vragend te benaderen 
zien is een levenshouding 

de rest is plaatjes kijken"

 

Bovenstaande tekst had cultuurZIEN zelf kunnen schrijven, maar Willem Sandberg -de vooruitstrevende en flamboyante directeur van het Stedelijk Museum in Amsterdam (1945-1962)- was ons voor.

Wie met cultuurZIEN op stap gaat of deelneemt aan één van de vele projecten, ervaart het verschil tussen kijken en zien.
In cultuurZIEN werken historici, kunsthistorici en kunstenaars samen en wordt geen kunstmatige grens getrokken tussen (kunst-)geschiedenis en kunst.

Anders geformuleerd: cultuurZIEN combineert inhoudelijke kennis met creativiteit.