01-08-2023 | 10:19 uur

Doorzomeren met cultuurZIEN

vier stadswandelingen op de lange zomeravonden

za. 16 sept., 19.00 uur: De Kamper jaren van Ida Gerhardt - startpunt: Het Hof van Breda aan de Marktsteeg.  De dichterscarriere van Ida Gerhardt begon in Kampen

za. 23 sept., 19.00 uur: Koloniaal Kampen - startpunt: villa Het gouden Hart, Koornmarkt 1.  Alle geledingen uit de Kamper samenleving waren betrokken bij het koloniale verleden van de stad

Voor alle wandelingen geldt: deelname kosten 10. - p.p.

Vooraf opgeven voor deelname kan via kunst@cultuurzien.nl of bel (038)331 10 24

za.  19 aug., 19.30 uur: Ziekenzorg in het verleden- startpunt: hoek Prinsenstraat, bij 't Oorgat.  Hoe de 21e eeuwse mens tijdens epidemien teruggrijpt op middeleeuwse maatregelen.

za.   2 sept., 19.30 uur: In het voetspoor van de Hanze - startpunt: Hellemanplein aan de IJsselkade.   Wat is er in Kampen nog over van de Hanze?

06-09-2023 | 19:00 uur

Oktober: Maand van de Geschiedenis, thema Eureka.

Eurekaswets.nl

Een website over de Kamper jaren van Johannes Swets Azn, direkteur van Stadswaterwerken en -vooral- uitvinder.

06-09-2023 | 19:04 uur

Oktober: Maand van de Geschiedenis, thema Eureka

21 oktober: stadswandeling ''In de voetsporen van Johannes Swets Azn.''

Op zaterdag 21 oktober organiseert cultuurZIEN een stadswandeling rond Johannes Swets Azn.. De wandeling start om 14.00 uur en startpunt is de onderdoorgang van de Stadsbrug. De deelnamekosten bedragen € 10, -. Vooraf aanmelden voor deelname kan via kunst@cultuurzien.nl of bel (038)331 10 24.

 

"zien,

begint met respect voor de ander
voor wat hij maakt
en met de behoefte om mee te leven
zijn werk vragend te benaderen 
zien is een levenshouding 

de rest is plaatjes kijken"

 

Bovenstaande tekst had cultuurZIEN zelf kunnen schrijven, maar Willem Sandberg -de vooruitstrevende en flamboyante directeur van het Stedelijk Museum in Amsterdam (1945-1962)- was ons voor.

Wie met cultuurZIEN op stap gaat of deelneemt aan één van de vele projecten, ervaart het verschil tussen kijken en zien.
In cultuurZIEN werken historici, kunsthistorici en kunstenaars samen en wordt geen kunstmatige grens getrokken tussen (kunst-)geschiedenis en kunst.

Anders geformuleerd: cultuurZIEN combineert inhoudelijke kennis met creativiteit.