08-11-2021 | 15:05 uur

Stadswandeling ''Meewandelen met de graankoopman''

Op zaterdag 20 november bekijkt cultuurZIEN de stad Kampen door de ogen van een middeleeuwer. Deelnemers wandelen mee met een graankoopman, die net met zijn kogge is teruggekeerd in Kampen. Wat gaat hij als eerste doen als hij van boord is? Hoe zag het middeleeuwse Kampen er uit? Waar woonde onze graankoopman? De wandeling start om 14.00 uur op de Koggewerf en de deelnamekosten bedragen € 10, - p.p.. Ongeveer een uur later eindigen we in het centrum van de stad bij het huis van de graankoopman. Voor het bekijken van de 16e eeuwse schilderingen met de graankoopman moet men goed ter been zijn. 

Datum: 20 nov. 2021; tijd: 14.00 - 15.00 uur; kosten: € 10, - p.p.,; max 8 deeln. p.wand.

Opgeven voor deelname aan de wandeling kan via kunst@cultuurzien.nl of tel. (038)331 1

 

"zien,

begint met respect voor de ander
voor wat hij maakt
en met de behoefte om mee te leven
zijn werk vragend te benaderen 
zien is een levenshouding 

de rest is plaatjes kijken"

 

Bovenstaande tekst had cultuurZIEN zelf kunnen schrijven, maar Willem Sandberg -de vooruitstrevende en flamboyante directeur van het Stedelijk Museum in Amsterdam (1945-1962)- was ons voor.

Wie met cultuurZIEN op stap gaat of deelneemt aan één van de vele projecten, ervaart het verschil tussen kijken en zien.
In cultuurZIEN werken historici, kunsthistorici en kunstenaars samen en wordt geen kunstmatige grens getrokken tussen (kunst-)geschiedenis en kunst.

Anders geformuleerd: cultuurZIEN combineert inhoudelijke kennis met creativiteit.