cultuurZIEN


geschiedenis

 

Wie zich dagelijks met geschiedenisonderzoek bezighoudt, zou bijna vergeten dat het eigen bedrijf ook geschiedenis schreef en schrijft. CultuurZIEN was in 1998 het eerste particuliere organisatiebureau in Kampen, dat stadswandelingen, museumbezoeken en arrangementen aanbood voor inwoners en toeristen. Daarbij werd vanaf het begin met thema's gewerkt: middeleeuwen, 19e eeuw of de tijd (project ''Kampen bij de tijd'', 2000). CultuurZIEN bracht daarmee op vernieuwende wijze verfrissend en modern aanbod. De reactie van de gevestigde partijen was navenant angstig: ''wij zullen wel zorgen dat jij er niet tussen komt''.

 

Kamper scholen

Vrij snel na de start van cultuurZIEN werd kunst- en cultuureducatie voor scholen toegevoegd aan de activiteiten van cultuurZIEN. Jarenlang deden duizenden scholieren uit Kampen en omgeving mee aan projecten. Daarbij werd een actief beroep op het creatieve vermogen van leerlingen gedaan. Juist leerlingen die in het onderwijssysteem niet of slecht functioneerden, blonken tijdens cultuurZIENprojecten uit. Projecten werden meestal op locatie in musea en archieven georganiseerd. Vooral particuliere initiatieven als het Ikonenmuseum en het SNShistorisch centrum/Frans Walkate archief boden cultuurZIEN de ruimte voor projecten. 

Gezien het virulente rascisme in het Kamper onderwijs (en dus ook in de Kamper samenleving) is cultuurZIEN rond 2015 gestopt met het aanbieden van kunst- en cultuureducatie aan scholen. Van de gemeente Kampen, altijd afwezig als er verantwoordelijkheid moet worden genomen, is toen definitief afstand genomen. 

 

CKVdag

Voor de invulling van de CKVdag (Culturele- en Kunstzinnige vorming) van de grootste scholengemeenschap in Kampen werd door cultuurZIEN een concept bedacht, waarmee de leerlingen tot in de kleinste haarvaten van cultureel Kampen kwamen. Daarbij werden honderden leerlingen in kleine groepen verdeeld, wat een flink beroep deed op de in Kampen aanwezige kunstenaars en culturele instellingen. Tijdens de CKVdag werden de leerlingen zo veel mogelijk actief aan het werk gezet. In de loop van de jaren sloten steeds meer culturele instellingen en vertrokken kunstenaars uit de stad. In 2018 kwam het moment, waarop de stad Kampen niet meer voldoende kwaliteit kon leveren voor de invulling van de CKVdag. Voor cultuurZIEN het moment om te stoppen met de organisatie en op zoek te gaan naar nieuwe uitdagingen (klik op de titel CKVdag voor een video-impressie).

 

de lokale omroep

Het sturen van persberichten over cultuurZIEN-activiteiten naar de lokale omroep, resulteerde in het organiseren van een cultuurprogramma. Van een bijdrage van slechts enkele minuten kunst en/of cultuur in de uitzending op de zaterdagochtend, evolueerde dit naar een wekelijkse uitzending van een uur op dinsdagavond. Juist activiteiten met geen tot weinig budget voor publiciteit werden door Carin Koopman uitgelicht. Samen met Anthony Dekker, korte tijd directeur van het Stedelijk Museum in Kampen, werd onderzocht of het mogelijk zou zijn om Kampen tot culturele hoofdstad van Europa te laten uitroepen. Ronduit hilarisch was het feuilleton ''Euke en de slager'', geschreven door Jehudy van Dijk.

Aan het einde van deze periode werden ook tv-uitzendingen door de lokale omroep verzorgd. Vlak voor vertrek bij de lokale omroep produceerden Carin Koopman en Kees Prins hun eerste gezamenlijke video. Carin Koopman interviewde Robert Zandvliet, opgeleid aan de Kamper kunstacademie en nationaal bekend, rijdens zijn tentoonstelling in het Stedelijk Museum in Kampen. Het werd een memorabele opname tijdens een zware zomerse donderbui. Na het vertrek van cultuurZIEN bij de lokale omroep, verdween het onderwerp cultuur bij hen weer vrij snel van de radar.

 

wetenschappelijk onderzoek

Het bestuderen van de Kamper geschiedenis is altijd een vast onderdeel van het werk van cultuurZIEN geweest. Het bleek de enige manier om steeds ander en vernieuwend aanbod te ontwikkelen. Begonnen als simpel organisatiebureautje is cultuurZIEN in de loop van de jaren opgeklommen tot een organisatie, waar op wetenschappelijke niveau onderzoek naar de geschiedenis wordt gedaan. Daarmee bevindt cultuurZIEN zich binnen Kampen in een uitzonderingspositie. Nog versterkt door het feit dat cultuurZIEN financieel onafhankelijk is van de gemeente Kampen en daardoor eigen keuzes kan maken. Met als uitgangspunt de stad Kampen, voert dit wetenschappelijke onderzoek ons over de hele wereld.

©cultuurZIEN 2024