CultuurZIEN via cultuurvlogs

Tekst: Carin Koopman, dec. 2017

Het overdragen van informatie over kunst en cultuur is bij uitstek een genre dat via het tonen van beelden verloopt. CultuurZIEN is zich de afgelopen jaren steeds meer gaan toeleggen op het produceren van video's. Daarmee wordt een groter, diverser en vooral jonger publiek bereikt.

Sinds 2013 is cultuurZIEN zich meer gaan profileren via korte films over kunst en cultuur in de regio. Deze koerswijziging kwam niet uit de lucht vallen. Jarenlang verzorgde Carin Koopman voor omroep IJsselmond het cultuurprogramma. Radioluisteraars bleven zo op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van kunst en cultuur in Kampen. Een uur cultuur per week was luxe. Door de gestage achteruitgang van Kampen als cultuurstad was het programma inhoudelijk bijna niet meer te vullen. Steeds vaker werd voor onderwerpen uitgeweken naar buurgemeenten als Zwolle, Elburg en NOP. Juist op het moment dat tv bij de lokale omroep werd geïntroduceerd, scheidden de wegen zich. Eén van de allerlaatste activiteiten voor rtv IJsselmond was een gefilmd interview met kunstschilder Robert Zandvliet in het Stedelijk Museum Kampen in juni 2013.
 

Weerloze Waarden

Stoppen bij rtv IJsselmond betekende niet het einde van video's maken. Na een korte pauze werd eind 2013 het format voor het kunstprogramma Weerloze Waarden geschreven. De naam is een verwijzing naar de bekendste zin van schilder/dichter Lucebert. Kampenonline.nl was direct geïnteresseerd in samenwerking. De onderwerpen voor Weerloze Waarden worden gezocht in Kampen en de regio en uitgekozen door Carin Koopman. Zij doet het onderzoek, de interviews en zet de verhaallijn uit. Kees Prins is cameraman en verantwoordelijk voor de techniek. Een opvallende aflevering van Weerloze Waarden was geweid aan de Gait Berk-punterrace in 2015. De redactie van Weerloze Waarden zeilde mee in een onstuimige race bij windkracht zeven tot acht op het Ketelmeer en Zwarte Water. Inmiddels zijn in de reeks Weerloze Waarden 20 afleveringen verschenen.

 

Kamper Geheimen

In opdracht van kampenonline.nl werd met een tweede videoserie gestart: Kamper Geheimen. Hierin wordt in enkele minuten de geschiedenis van een vergeten onderwerp uit de Kamper geschiedenis voor het voetlicht gebracht. Een bijzondere aflevering in deze serie gaat over de schuivende sluisdeur in de schutsluis van Johannes Swets Azn. in de Noordweg. Een revolutionair ontwerp, waarvan de restanten in oktober 2016 onverwacht werden teruggevonden. Zonder zich inhoudelijk te verdiepen in het belang van behoud van deze voor Nederland unieke sluis, werden de restanten in opdracht van de gemeente Kampen op brute wijze gesloopt. Gelukkig hebben we de video nog met de door Kees Prins gemaakte 3D-animatie van de sluisdeur.

 

Gebint

Vanuit werkzaamheden van Carin Koopman ontstond de derde videoserie: Gebint. Door de bouwgeschiedenis van een pand in de binnenstad te vertellen, ontstaan 'portretten' van gebouwen. Een goed voorbeeld is de impressie van de stallen van het Gotisch Huis aan Buitennieuwstraat 21. Voor de 3D-animaties in deze serie wordt samengewerkt met bouwhistoricus Gerrit Korenberg uit IJsselmuiden.

 

Cultuurvlogs

Een vlog is een internet dagboek met beelden. Vooral jongeren maken vlogs over hun dagelijkse leven. CultuurZIEN past het genre toe om kennis over cultureel erfgoed te verspreiden. Aangezien hiervan nauwelijks voorbeelden zijn, is dit een weg die de makers al doende en zoekende moeten vinden. Dat getuigt van lef. De cultuurvlogs van cultuurZIEN worden verspreidt via digitale media, via youtube en via facebook. De videoseries hebben ook een vaste plek op de website www.cultuurzien.nl

De activiteiten van cultuurZIEN zijn ook landelijk opgepikt. Voor het decembernummer 2016 van Heemschut, voor behoud van erfgoed werden Carin Koopman en Kees Prins onder de titel 'culturele vloggers' geïnterviewd. Ook andere landelijke organisaties hebben zich al in Kampen gemeld en de eerste opdrachten zijn binnen.


Bron:

Eric le Gras, 'Culturele vloggers', Heemschut, voor het behoud van erfgoed 4 (2016) 22.