27-06-2024 | 13:56 uur

Doorzomeren met cultuurZIEN, vier stadswandelingen op lange zomeravonden.

Onderzoek naar de Kamper dienstbodes heeft een veel rijker beeld opgeleverd van Kampen in het midden van de 19e eeuw. Dit onderzoek is deze zomer het uitgangspunt voor vier thema-wandelingen: 

za. 20 juli, 19.30 uur, Koornmarktspoort:

Kamper dienstbodes, tussen Koornmarktspoort en Vismarkt. Een zevental dienstbodes komen aanbod. Wie waren zij, waar woonden zij en hoe verliep hun leven na de dienstbetrekking?

 

za. 27 juli, 19.30 uur, Visplein:

Adel in Kampen, tussen Plantage en Bovenkerk. Begin 19e eeuw was de gemeente politiek gericht op het aantrekken van families uit de bovenlaag van de Nederlandse bevolking. Wie treffen wij rond 1850 in Kampen aan?

 

za. 24 aug., 19.00 uur, (startpunt volgt nog):

Dienstbodes van elders. Dienstbodes kwamen van Schokland en van Urk, uit de regio en zelfs van over de grens. Enkele opvallende verhalen.

 

za. 31 aug., 19.00 uur, (startpunt volgt nog):

Bedrijvigheid in de Kamper binnenstad. Wie een winkel of bedrijf had, maakte gebruik van personeel. Welke bedrijvigheid treffen wij aan tussen IJssel en stadsgracht?

 

De wandelingen duren ca. 11/2 uur. De deelnamekosten zijn € 10, - p.p.p.w. Vooraf aanmelden voor deelname kan via kunst@cultuurzien.nl

 

 

 

 "zien,

begint met respect voor de ander
voor wat hij maakt
en met de behoefte om mee te leven
zijn werk vragend te benaderen 
zien is een levenshouding 

de rest is plaatjes kijken"

 

Bovenstaande tekst had cultuurZIEN zelf kunnen schrijven, maar Willem Sandberg -de vooruitstrevende en flamboyante directeur van het Stedelijk Museum in Amsterdam (1945-1962)- was ons voor.

Wie met cultuurZIEN op stap gaat of deelneemt aan één van de vele projecten, ervaart het verschil tussen kijken en zien.
In cultuurZIEN werken historici, kunsthistorici en kunstenaars samen en wordt geen kunstmatige grens getrokken tussen (kunst-)geschiedenis en kunst.

Anders geformuleerd: cultuurZIEN combineert inhoudelijke kennis met creativiteit.