cultuurZIEN


algemene informatie

Books&Brood1

Geïnspireerd door de geschiedenis van Kampen ontwikkelt cultuurZIEN projecten over kunst en cultuur. Dit resulteert in unieke projecten met een frisse kijk op het verleden. CultuurZIEN onderzoekt dagelijks het verleden van Kampen. Dit levert regelmatig (nog) onbekende informatie over de geschiedenis van de stad op. Door de geschiedenis van Kampen in een grotere context te plaatsen (nationaal en/of internationaal), wordt een beter inzicht in het functioneren van de stad in het verleden verkregen. Het vertalen van deze kennis naar een geïnteresseerd publiek is de kern van de activiteiten van cultuurZIEN.

Geschiedenis is nooit af en onderzoek roept vooral nieuwe vragen op. Onderwerpen worden soms na verloop van tijd op basis van aanvullende kennis hernomen. Om niet helemaal te verzanden in de vele onderzoeksmogelijkheden, concentreet cultuurZIEN zich op een drietal onderzoeksonderwerpen. Hun gezamenlijk kenmerk is, dat deze onderwerpen te weinig aandacht krijgen in de reguliere geschiedschrijving. De onderzoeksonderwerpen van cultuurZIEN zijn:

1.  klokken- en geschutgieter Geert van Wou (ca. 1450 - 1527). De belangrijkste klokkengieter van Europa was burger van de stad Kampen. Door onderzoek van cultuurZIEN is de afgelopen jaren veel extra informatie over Geert van Wou gevonden. Op dit moment wordt (inter-)nationaal samengewerkt aan het Geert van Wou-herdenkingsjaar in 2027.

2.  Vrouwen van Kampen. De Nederlandse standaard geschiedschrijving is een verhaal over (witte) mannen door (witte) mannen. CultuurZIEN doet onderzoek naar een ander deel van de bevolking: vrouwen. Het resultaat is een veel rijker beeld van de geschiedenis van Kampen. Nog steeds zijn vrouwen een groep die in Kampen nauwelijks meedoet.

3. Kampen tussen Oost en West, over de internationale handelsgeschiedenis van de stad. Een doorlopend verhaal vanaf de Hanze tot ca 1900, met ook aandacht voor het slavernijverleden van de stad.

Los van deze drie centrale onderwerpen worden door cultuurZIEN regelmatig ''uitstapjes'' naar andere onderwerpen uit de Kamper geschiedenis gemaakt. Vooral het jaarthema van de Maand van de Geschiedenis (MvdG) in oktober, is een vast moment om een bijzonder onderdeel van de Kamper geschiedenis verder uit te diepen en uit te lichten.

CultuurZIEN behoort tot het zeer selecte gezelschap van organisaties in Kampen, waar nog op wetenschappelijk niveau onderzoek wordt gedaan. CultuurZIEN koestert haar onafhankelijke positie. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt een beroep op subsidie gedaan. Er wordt bij cultuurZIEN niet met vrijwilligers gewerkt.

©cultuurZIEN, 2024